Митология

Митология е наука за митовете, тя изследва произхода на митовете, тяхното значение и развитие.

Митовете, преди всичко, са разкази ( на гръцки означава „разказ“), често пъти в поетична форма, за легендарните деяния на герои в най-стари времена. За древните народи разказите за приключенията на боговете и героите са давали отговор на въпроси, свързани с възникването на света и появата на човека, неговата съдба, дават обяснение на някои природни явления, на преходността на нещата и живота. Всички народи са създали легенди от този тип, които често много си приличат.

Френският антрополог Клод Леви Строс дава за първи път научно тълкуване на митовете, като използва лингвистиката и семиотиката (наука изучаваща знаците и символите), като инструменти за тълкуване на мита. Той го третира като езикова форма, намирайки еднакви или подобни структури в много отдалечени едни от други общества.

Съвременни митове

Митовете са също така отражение на правилата, на ценностите и на надеждите на едно общество. Митът е един вид идеология.

Филмите, телевизията, рекламите и литературата използват езика на митовете и на свой ред създават съвременни митове. Киното, например, е произвело голямо количество митове: Дракула, Кинг Конг, Рудолфо Валентино, Мерилин Монро. Няма значение „реалният“ живот на тези актьори, от значение е само техният живот на големия екран. Те не са вече личности, а олицетворение на стойностите на обществото, което ги е създало.

Един предмет също може да се превърне в „мит“. Това, което е от значение, е стойността му като символ.