Призоваване на дъжд

Призоваването на дъжд в много култури е обред, изпълняван в сушаво време с цел призоваване на дъжд. Често е съпроводен от ритуални танци и песни.

Обредите за призоваване на дъжд по света

  • Азербайджан - за призоваване на дъжд в началото на пролетта се извършва обреда Хидир Иляс.
  • Чечения - според старинно чеченско поверие, надеждно средство против суша е змията. За да призоват дъжда, чеченците убиват и разпъват змии. Вестител за лошо време се смята враната, поради което за да призоват дъжда, чеченците рушат гнездата и.
  • При балкарците съществуват обеди за дъжд, съпровождани с песни и танци. Преди самият обред, балкарците обличат дървена лопата в женски дрехи. Чучелото се нарича "Кюрек бийче" (Княгиня-лопата). След това взимат чучелото и започват шествие. Спират се в различни дворове от селото и пеят.
  • Република Македония - там е съхранен до наши дни обреда Додола. Хората пеят песни, започващи с „началото“ на дъжд и след това описват неговото „падане“.
  • Полша - във времена на суша поляците оплакват митическия страдалец Макар, бъркайки водата в кладенеца и рецитирайки: "Макарко-синко, излез от водата, плачи върху святата земя!"
  • Румъния - Калоян, Пеперуна
  • Татарстан - по време на обряда мулата, прерязва гърлото на овен и, заедно със старците на селото, се молят в гората. Месото на овена се готви и изяжда до залък. След трапезата костите се погребват на „чисто“ място. На края на обряда, всички жители се поливат с вода в реката.