Етруска митология

Етруските са народ с неизвестен произход, населяващ днешна Северна Италия. Те са постепенно претопени в римската култура, която абсорбира различни етруски поверия, обичаи и божества в своята митология.

Списък на етруски божества

 • Айта
 • Алпан
 • Ани
 • Аплу
 • Артуме
 • Атунис
 • Каута
 • Харонтес
 • Харун
 • Кулсу
 • Еван
 • Фебруус
 • Ферония
 • Фуфлунс
 • Хорта
 • Ларан
 • Ласа
 • Лосна
 • Маниа
 • Мантус
 • Менрва
 • Нетунс
 • Нортия
 • Селванс
 • Семиа
 • Сетланс
 • Тагес
 • Тархон
 • Тална
 • Тесан
 • Тиниа
 • Тухулка
 • Туран (Етруска митология)
 • Турмс
 • Тиренус
 • Уни
 • Вант
 • Вейве
 • Волтумна