Мит

Митът е народно предание, легенда или разказ за свръхестествени същества и измислени действия, в които са отразени спомените за преживени случки и събития от историята на даден народ. Митът е пряко свързан с религията. В древността е бил форма за опознаване и обяснение на света. Древногръцките, древноегипетските и други източни митове оказват силно влияние върху развитието на световната култура. Често митовете са в основата на религиозни и теологични учения и теории. Митът е синкретично изкуство, зародило се около 3000 г. пр. Хр.Предаването,разказването на митовете ставало само на просветените - на мъже навършили определена възраст.Митът е бил съвкупност от изкустни действия - пеене, танци, рисуване, устно слово, докато сега е в поетична форма.

  • Съвкупност от вярвания и идеализирани представи, които се създават за определена личност, феномен или историческо събитие.


1. Митът и митовете като цяло според Фаулър са предания с неостановен произход и авторство,които спомагали за обяснението на религиозните вярвания. 2.Според Прот митовете били разказ за божества,в които човек вярвал. 3.Според Марке митовете обаче били основния способ на първобитните хора за обяснение на света около тях.