Зооморфия

Зооморфия или зооморфизъм (от старогръцки — животински; и — форма) е приписване на животински характеристики и функции на хора, неодушевени предмети, природни стихии или митологични същества.

Характерно за част от религиите по света е да изобразяват божествата, които почитат, в зооморфен вид — т.е. с външност и поведение, подобни на животинските. В други религии, пък, божествата често са антропоморфни.