Асмодей

Асмодей (Asmodeus или Асмодис, Ашмаел, Денница)

Според книгата на Енох е предводителят на разбунтувалите се ангели, създали потомство със смъртни жени, за което били изгонени впоследствие от Рая. Последен падащ от небето, той се обърнал и съзрял Бог, като това му донесло два белега във формата на проблясък във всяко око — спомен за Божия образ. Винаги бил в средата на най-кръвопролитните битки. По-късно бил намразен и прогонен от събратята си заради това, че още носел в очите си образа, напомнящ им за изгубеното, лутащ се, сам се разкъсал на две в пустинята, за да има другар във скитанията си. Другата половина на демона е позната под името Имодей.

Отъждествен е като демона на похотта, разврата и гнева. На него се приписват необяснимата ярост, в която изпадат хората, и нечовешките дела, извършени от тях.

Изобразяван е яздещ дракон, с три глави (бича, овнешка и човешка) и с крака на петел.

Отговорен е за разпространяването на единия от седемте смъртни гряха — сластолюбието.